Translate

2014年5月1日 星期四

家中要有友愛


家中要有友愛
家中的友愛須要溫和的培養。
在家門之內,互相要友愛,比外面更為重要;
有甜蜜的服事,感情的恩慈。
我們必須表明真是值得被愛。
我們愛家人,家人也真正愛我們,
因為我們都在一個家裡。
我們沒有自私,只有關切、溫和與服事。
家中的友愛真是最重要的,
將心靈連結在一起,逐漸穩健地成長。
我們家中友愛,也必使別的友人滿有互愛的精神,
隨時先在家中培養。
我們不能只因家人的關係而彼此相愛。
我們實際是互相為對方生活著,我們給予與接受。
所以在言行上必須謹慎。
 


4 則留言:

 1. 好朋友, 晚安. 願每個家庭都認識主, 充滿衪的愛, 家人互相友愛, 和睦相處.::_353 週五愉快. (^ O ^)::_382

  回覆刪除
  回覆
  1. 好朋友, 早安.::cc9147
   家中的友愛真是最重要的,
   將心靈連結在一起,逐漸穩健地成長。::vv4038

   刪除
 2. 話咁快又過左二人世界❤*¨♡ 星期日輕鬆愉快 ::_380
  好姊妹☁。゚又係瞓覺覺豬喇★•*¨✬晚安喇喂。゚☾*

  回覆刪除
  回覆
  1. 好姊妹☁。早晨+開心星期天..::oo2003

   刪除